Kierowcy tracą na odnowieniach polis OC. Ile? Nawet kilkaset złotych rocznie!